• Regulamin
    Wszystkie usługi tłumaczeń wykonuję w krótkich terminach i po atrakcyjnych cenach.

Tłumaczenia pisemne

  • do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości aktualnie 19 %
  • podstawą rozliczenia jest wiersz rozliczeniowy (obejmuje 55 znaków ze spacjami) tekstu docelowego
  • cena wiersza zależy od dziedziny tłumaczenia, objętości tekstu i terminu wykonania
  • występuje możliwość naliczenia dopłat, np. przy złej czytelności tekstu źródłowego, nagromadzeniu skrótów, tabel etc.
  • za tłumaczenia ekspresowe obowiązuje dopłata w wysokości 30 % stawki podstawowej
  • minimalna cena ryczałtowa za zlecenie wynosi 25 euro
  • przy wysyłce pocztą doliczam koszty portoTłumaczenia przysięgłe

Za sporządzenie tłumaczeń przysięgłych polskich dokumentów oferuję Państwu następujące ceny ryczałtowe:

apostille 10,00 euro
zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego 35,00 euro
prawo jazdy 35,00 euro
akt urodzenia (skrócony) 20,00 euro
akt urodzenia (zupełny) 30,00 euro
akt chrztu 35,00 euro
akt małżeństwa (skrócony) 25,00 euro
akt małżeństwa (zupełny) 35,00 euro
zaświadczenie o zameldowaniu 20,00 euro
dowód osobisty 30,00 euro
świadectwo szkolne (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące) 50,00 euro
świadectwo dojrzałości / świadectwo maturalne (4 strony) 75,00 euro
świadectwo dojrzałości / świadectwo maturalne (1 strona) 40,00 euro
dyplom ukończenia szkoły wyższej (1 strona) 35,00 euro
akt zgonu (skrócony) 25,00 euro
akt zgonu (zupełny) 35,00 euro
zaświadczenie o niekaralności 25,00 euro

Opłaty za uwierzytelnienie są wliczone w cenie dokumentu. Za tłumaczenia innych dokumentów (świadectwa, umowy etc.) stosuję cenę 1,20 euro za wiersz rozliczeniowy.


Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne rozliczam według stawek godzinowych, których wysokość uzależniona jest od czasu koniecznego na przygotowanie merytoryczne i terminologiczne. Zleceniodawca pokrywa dodatkowo koszty dojazdu, rozliczane według regularnych stawek godzinowych. Koszty zakwaterowania rozliczane są oddzielnie. Minimalna wysokość stawki godzinowej wynosi 50,00 euro . Proponuję również rozliczenia ryczałtowe (np. ryczałt dzienny). Chętnie sporządzę dla Państwa nieodpłatną indywidualną ofertę.


Warunki wykonania zlecenia

Dokładne warunki wykonania zlecenia mogą zostać uzgodnione osobiście podczas przyjmowania zlecenia. Sporządzone tłumaczenia mogą zostać wysłane pocztą elektroniczną, faksem, pocztą lub dostarczone osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.